10 maart 2014

Herindelingsplannen provincie Groningen staan haaks op landelijk beleid

De landelijke leiders van de politieke partijen hebben in het Radio 1 debat van afgelopen woensdag 5 maart aangegeven dat een fusie tussen gemeenten niet van bovenaf moet worden opgelegd. “Den Haag moet niet bepalen hoe de lijnen met betrekking tot herindelingen in het land lopen. De gemeenten gaan hier zelf over.” aldus Diederik Samson”De beste manier om te zorgen dat het nooit gebeurd is om het van bovenaf op te leggen. Van bovenaf opleggen doen we dus ook niet!” voegt hij daaraan toe. Ook Halbe Zijlstra (VVD) ondersteunt dit; “Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten worden nog belangrijker en intensiever. De VVD is geen voorstander van fusies van bovenaf. De dienstverlening aan de burger dient centraal te staan. Dit moet goed zijn en is onafhankelijk van de grootte van een gemeente. Dit kan een gemeente zijn met 10.000, 20.000 of 100.000 inwoners . De gemeente gaat hierover”. Volgens Sybrand van Haersma Buma (CDA) leveren blauwdrukken van bovenaf niet het beste bestuur op.

De provincie Groningen houdt tot op heden echter vast aan herindelingen met een blauwdruk van bovenaf. De provincie heeft via gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) laten weten dat als gemeenten zich niet aansluiten bij de blauwdruk van de commissie Jansen, het moment nadert dat de provincie het initiatief gaat overnemen. “Dit betekent dat we trajecten van individuele gemeenten kunnen stopzetten”, aldus Wilpstra.

Stienus Melis, lijsttrekker van de PvdA in Bellingwedde, is blij met de woorden van de leiders van de landelijke politieke partijen. De gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben unaniem het besluit genomen tot een herindeling en de vorming van een nieuwe gemeente “Westerwolde”. Door de gemeenteraden wordt onderschreven dat samenwerking met andere gemeenten nodig blijft. De PvdA Bellingwedde is ervan overtuigd dat de problematiek in de provincie alleen goed aangepakt kan worden als herindelingen van onderaf tot stand komen. Gemeenten dienen elkaar daarbij te respecteren en te accepteren, maar bovenal elkaars gemeente gunnen.

De gemeente Oldambt ziet echter niets in de nieuwe gemeente Westerwolde. De gemeente heeft dit aangegeven in een brief aan de provincie. Volgens Oldambt sluit een nieuwe gemeente Westerwolde qua schaalgrootte niet aan bij mogelijke toekomstige omliggende gemeenten. Inmiddels hebben inwoners uit gebieden van de voormalige gemeente Onstwedde aangegeven graag te willen aansluiten bij de nieuwe gemeente Westerwolde.

De PvdA Bellingwedde is van mening dat de provincie Groningen haar koers moet wijzigen en zich moet conformeren aan de koers van de landelijke politieke partijen. Gemeenten dienen zelf over een herindeling te gaan. Het van boven af opleggen van gemeentelijke herindelingen zonder enige vorm van democratische legitimatie past niet bij een democratie van onderaf.

 

herindeling-groningen