8 april 2014

PvdA, CDA en VVD in gesprek over mogelijke coalitie

De PvdA Bellingwedde heeft na het tweede coalitiegesprek met de SP de mogelijkheid gekregen om in gesprek te gaan met het CDA en de VVD. Doel van het gesprek was om duidelijkheid te krijgen over de voorkeurscoalitie van deze partijen. In deze gesprekken is vast komen te staan dat er een voorkeur is voor een coalitie tussen PvdA, CDA en VVD. Deze nieuwe variant wordt in de komende week nader onderzocht.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nam de SP in Bellingwedde, als grootste partij, het initiatief in de coalitiebesprekingen. In de eerste gespreksronde voerde de SP gesprekken met alle partijen. Twee weken later volgde de tweede gespreksronde met alleen PvdA, CDA en VVD. In het tweede gesprek met de PvdA werd duidelijk dat de SP haar eigen verkiezingsprogramma opzij schoof en aansluiting zocht bij het programma van de PvdA. De SP weigerde echter om duidelijkheid te geven over de mogelijke wethouder kandidaat, ondanks herhaalde verzoeken van de PvdA. De SP vroeg de PvdA wel om haar voorkeur uit te spreken voor een derde partij in de coalitie. Omdat de PvdA geen gesprekken had gevoerd met de andere partijen, kon zij geen voorkeur uitspreken. De SP heeft de PvdA de mogelijkheid gegeven deze gesprekken aan te gaan.

Op vrijdag 4 april heeft de PvdA gesprekken gevoerd met CDA en VVD. Zowel het CDA als de VVD gaven aan dat ook in de gesprekken die zij hebben gevoerd met de SP, de SP aansluiting zocht bij het verkiezingsprogramma van respectievelijk het CDA en de VVD. Ook gaf de SP geen duidelijkheid over de beoogd wethouder. De PvdA heeft hierdoor geen vertrouwen om te kunnen komen tot een stabiele coalitie met de SP.

Tijdens de gesprekken van de PvdA met de VVD en het CDA is wel duidelijk geworden dat deze partijen een voorkeur hebben voor een coalitie PvdA, CDA en VVD. Deze variant wordt de komende week nader onderzocht