10.3 – Sport

Het is goed om het belang van sport te benadrukken, immers sport is gezond voor lichaam en geest. Sport is niet alleen gezond voor de individuele mens,het functioneert ook als sociaal bindmiddel. Sport verbroedert, schept een gevoel van gezamenlijkheid, ‘teamspirit’ en onderling respect.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • We investeren in behoud en uitbreiding van sportvoorzieningen.
  • De gemeente extra aandacht besteedt aan die groepen inwoners die te weinig aan sport doen.