12.2 – Milieu

Een mooie plattelandsgemeente gedijt niet zonder een schoon milieu. Voor ons is dat een voortdurend punt van aandacht, bij wijziging van bestemmingsplannen, bij aanvraag voor bouwvergunningen en bij het organiseren van activiteiten. Ook de manier waarop wij omgaan met ons afval hoort daarbij.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Samen met de burgers invulling wordt gegeven aan het begrip duurzaamheid op het gebied van wonen en leven, waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat.
  • Burgers hierin gestimuleerd worden en dat de gemeente over gaat op duurzame energiebronnen. Bij duurzame inkoop heeft de gemeente een voorbeeldfunctie.
  • De gemeente een onderzoek gaat doen naar de duurzaamheid en energiezuinigheid van alle gemeentelijke gebouwen en vervolgens een plan van aanpak maakt om de gebouwen energiezuiniger en verder te verduurzamen.
  • Energiezuinig en duurzaam bouwen gestimuleerd wordt.
  • De inwoners blijvend worden geïnformeerd over hoe zij moeten omgaan met het scheiden van afval.