12.1 – Toerisme

De gemeente Bellingwedde is uitermate geschikt voor toerisme. De PvdA wil alle initiatieven die het verder doorontwikkelen van toeristische en recreatieve ontwikkelingen mogelijk maken stimuleren.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Bellingwedde een naam hoog heeft te houden voor wat betreft Rust, Ruimte en Recreatie. Het landschap maakt onze gemeente uitermate geschikt voor toerisme.
  • Recreatieve ontwikkelingen in goede harmonie dienen te zijn met het landschap.  Ontwikkelingskansen voor kleinschalige recreatiemogelijkheden dienen daarom zoveel mogelijk benut te worden.
  • Het realiseren van projecten uit de startnotitie moeten worden benoemd en in tijd worden gezet. Het realiseren van een monumentenfolder is een speerpunt.
  • Het onderhoud van fiets- en wandelpaden zeer belangrijk is. Ontbrekende schakels in fietsroutes dienen opgevuld te worden.
  • Het in stand houden van onze streekcultuur onze aandacht heeft. Samenwerking van de aanwezige streekmusea kan deze functie versterken. De samenwerking met Vlagtwedde en Stadskanaal moet worden versterkt door uitvoering te geven aan de beleidsvisie Westerwolde.