05.3 – Lokaal sociaal beleid – Welzijn

Sociale Zaken De PvdA staat voor betrokkenheid en volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorgen.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • De taalachterstand van mensen uit, ongeacht welke bevolkingsgroep, met grote en creatieve inzet verminderd wordt.
  • Projecten worden geïnitieerd en voortgezet die er op gericht zijn mensen die in een maatschappelijk isolement zitten eruit te halen.
  • “Vluchtelingenwerk” waar mogelijk hulp en ondersteuning wordt geboden.
  • We moeten er voor zorgen dat ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. Goed georganiseerde steunstees kunnen hier een hulpmiddel bij zijn.