06 – Openbaar Bestuur

Het bestuur van onze gemeente moet toegankelijk, respectvol en integer handelen. Bovendien moet er voortdurend worden gecommuniceerd met alle betrokkenen. Wij staan voor een helder openbaar bestuur. Een bestuur dat luistert naar zijn burgers en hen helpt als ze hulp nodig hebben. Een geloofwaardig bestuur, dat doet wat het zegt en zegt wat het doet. Een bestuur dat alleen regels stelt waar dat echt moet en ook kan. Een bestuur dat dan ook bereid is de gestelde regels daadwerkelijk te handhaven. De beperkte middelen, waarover de gemeente beschikt enerzijds en de taken en ambities anderzijds zijn niet met elkaar in evenwicht. Om onze beleidsdoelen te realiseren biedt het aangaan van een intergemeentelijke samenwerkingsverband een duidelijke meerwaarde.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • De gemeente Bellingwedde  gaat samenwerken met de gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal.
  • De samenwerking met onze Duitse partnergemeente Rhede zal worden voortgezet en waar mogelijk verbeterd.
  • De digitale bereikbaarheid van het gemeentehuis verder wordt vergroot.
  • Er minder bureaucratie is en een nog betere dienstverlening.
  • De gemeentelijke organisatie optimaal en efficiënt ingericht moet zijn.
  • De gemeentelijke organisatie goed bereikbaar is en dicht bij de burger staat.
  • Er nog meer en beter gecommuniceerd wordt naar de inwoners.
  • Op de website per beleidsveld duidelijk de contactgegevens (e-mail adres en een rechtstreeks telefoonnummer) van de betrokken ambtenaren komen te staan.