07 – Verkeer en vervoer

De PvdA zet op het terrein van verkeer in op verkeersveiligheid. Wij vinden dat burgers recht hebben op een veilige woonomgeving.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Daar waar mogelijk het lokaal bestuur invloed uitoefent om passend openbaar vervoer in stand te houden en/of te verbeteren.
  • De verkeersveiligheid wordt bevorderd, bijvoorbeeld door educatie.
  • Onderhoud aan wegen, voetpaden en fietspaden nodig blijft om de verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen.
  • Gemotoriseerd verkeer in woongebieden ondergeschikt gemaakt moet worden aan wonen.
  • Er verkeersveilige maatregelen moeten worden getroffen als aanleg van rotondes, veilige fietsroutes en het invoeren van autoluwe zones nabij de scholen.
  • Aanleg van nieuwe infrastructuur niet ten koste mag gaan van de huidige.
  • Het parkeren van vrachtauto’s in woonomgevingen tegengegaan moet worden.