09.1 – Wonen – Volkshuisvesting

De PvdA kent als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te wonen. Passend in de zin dat het aan moet sluiten bij de wensen, maar ook bij de financiële mogelijkheden van bewoners.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Er een gevarieerd aanbod van huur- en koopwoningen komt, waarbij rekening wordt gehouden met starters en ouderen.
  • Bij de bouw van woningen eisen worden gesteld aan de duurzaamheid van het bouw- en onderhoudsproces, aan de gebruikte materialen en aan het energiegebruik.
  • De gemeente afspraken maakt met verhuurders van woningen in Bellingwedde over de kwaliteit van de huurwoningen, over een goede balans in de voorraad en de over de leefbaarheid van de woonomgeving.
  • Nu de wooncorporaties op steeds grotere afstand van de lokale/regionale democratie komen te staan, er effectieve instrumenten moeten worden ontwikkeld die garanderen dat het beleid van de corporaties uitsluitend in samenhang met het gemeentelijk beleid kan worden ontwikkeld.