04 – Economisch beleid

Werk is erg belangrijk voor mensen. Het verschaft niet alleen inkomen, maar draagt ook bij aan eigenwaarde en sociale contacten. Werk houdt mensen op een positieve manier betrokken bij de samenleving. Wij blijven ons inzetten voor het scheppen en in stand houden van werkgelegenheid. Juist in deze economische donkere dagen vraagt dit een extra opgave.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Het bevorderen van nieuwe werkgelegenheid en het bestrijden van werkloosheid hoge prioriteit heeft.
  • De ontwikkelingsmogelijkheden op het terrein van recreatie en toerisme, dienstverlening, verduurzaming van de agrarische sector en kleinschalige bedrijvigheid optimaal benut moeten worden.
  • Kleinschalige industrie in onze gemeente bevorderd wordt.
  • Initiatieven, om bestaande bedrijven binnen de gemeente uitbreidingsmogelijkheden te bieden, gestimuleerd worden.
  • Een goede infrastructuur een belangrijke voorwaarde is.
  • Vanuit de startnotitie economisch beleid, het beleidsplan in 2010 wordt vastgesteld. Jaarlijks dienen de uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld en bij de begroting worden behandeld.
  • De gemeente met de ondernemers overlegt over de economische situatie in de gemeente en in de regio. Juist in deze tijden van economische tegenwind is dit extra nodig.