Over ons

“Bellingwedde moet een gemeente zijn met herkenbare en leefbare dorpen.”

De PvdA vindt dat in Bellingwedde een beleid wordt gevoerd, dat gericht is op het in stand houden van zowel het landelijke karakter als de dynamiek van de kernen. Om dit in stand te houden zijn leefbare dorpen en een vitale gemeente Bellingwedde nodig.

Onder leefbaarheid van Bellingwedde kun je van alles verstaan. Investeringen in stenen en beton, investeringen in natuur en recreatie, maar ook investeringen in sociaal beleid.

Onze voornaamste aandacht is gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Bellingwedde.

Behouden en zo nodig verplaatsen van voorzieningen zijn belangrijke opties.

Voorzieningen zoals scholen, dorpshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties.

Om het verminderen van het bevolkingsaantal tegen te gaan dient de beschikbare bouwcapaciteit optimaal benut te worden voor de woningbouw.

Leefbaarheid is ook veiligheid op straat. Waar nodig snelheidsbeperkingen in het binnen en buitengebied.

Ook moeten we zorgen dat we onze politiezorg goed op orde houden zodat de mensen zich veilig voelen in onze gemeente.

Onze aandacht is vooral gericht op verenigingen. Bij leefbare dorpen horen ook ‘bruisende’ verenigingen.

 

“Het belang van de inwoners staat voor de PvdA centraal.”

De PvdA vindt dat een sterke gemeente burgers en bedrijven actief betrekt bij de politieke besluitvorming. Daarvoor is een open en actieve vorm van communicatie en voorlichting noodzakelijk. De gemeentelijke organisatie is het visitekaartje van de gemeente. De PvdA pleit dan ook voor een organisatie die klantgericht is en dienstverlening centraal stelt.

 

“Jong en oud verdienen kansen in een sociale en veilige leefomgeving.”

De PvdA kent als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te wonen. Passend in de zin dat het aansluit bij de wensen, maar ook bij de financiële mogelijkheden van bewoners. De PvdA staat voor betrokkenheid en voor een volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil  voorkomen dat inwoners om welke reden dan ook worden buitengesloten van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorg. Iedereen telt.

 

De PvdA is uw vertrouwen waard

Goed bestuur betekent keuzes maken. Daarbij niet met alle winden meewaaien, maar echt kiezen wat we wel maar ook wat we niet zullen of kunnen doen. Wij zijn hierbij duidelijk en leggen verantwoording af voor onze keuzes.