Verkiezingen 2014

De PvdA vindt dat in Bellingwedde een beleid gevoerd moet worden, dat gericht is op het in stand houden van zowel het landelijke karakter als de dynamiek van de kernen. Hiervoor zijn leefbare dorpen en een vitale gemeente Bellingwedde nodig. Onze grootste aandacht is gericht op het welzijn van de inwoners van de gemeente Bellingwedde.

 

“Het belang van de inwoners staat voor de PvdA centraal.”
De PvdA vindt dat een sterke gemeente burgers en bedrijven actief betrekt bij de politieke besluitvorming. Daarvoor is een open en actieve vorm van communicatie en voorlichting noodzakelijk. De gemeentelijke organisatie is het visitekaartje van de gemeente. De PvdA pleit dan ook voor een gemeentelijke organisatie die klantgericht is en dienstverlening centraal stelt.

 

  “Jong en oud verdienen kansen in een sociale en veilige leefomgeving.”

 

De PvdA heeft als uitgangspunt dat het voor iedere inwoner mogelijk moet zijn om passend te wonen. Passend in de zin dat wonen aansluit bij de wensen, maar ook bij de financiële mogelijkheden van bewoners. De PvdA staat voor betrokkenheid en voor een volwaardige deelname van alle inwoners aan de samenleving. De PvdA wil voorkomen dat inwoners om welke reden dan ook buitengesloten worden van deelname aan het maatschappelijke verkeer of goede zorg. Iedereen telt.

 

 De PvdA is uw vertrouwen waard

 

Goed bestuur betekent keuzes maken. Niet met alle winden meewaaien, maar echt kiezen wat we wel, maar ook wat we niet moeten of kunnen doen. Wij zijn hierbij duidelijk en leggen verantwoording af voor onze keuzes.

 Voor een gedetailleerde uitwerking van bovenstaande punten nodigen wij u graag uit om ons hele programma door te lezen.       

De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Landbouw & veeteelt
 • Natuur & milieu
 • Economische samenwerking en werkgelegenheid
 • Sociaal beleid
 • Zorg
 • Openbaar bestuur
 • Samenwerking en herindeling
 • Bereikbaarheid  & verkeer en vervoer
 • Financieel beleid
 • Wonen & openbare ruimte
 • Onderwijs
 • Kunst & cultuur
 • Sport
 • Jeugd en jongeren
 • Toerisme
 • Duurzame energie