11 – Jeugd en jongeren

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien. Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien. Toch zijn er jongeren die, soms al op erg jonge leeftijd, in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat er thuis ruzie is, of omdat ouders in gebreke blijven bij hun opvoedende taken.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Er vanuit “maatschappelijk werk” intensief wordt samengewerkt met jongeren die goede aandacht nodig hebben.
  • Samenwerking in de hulpverleningsketen tussen alle instanties die met jeugd hebben te maken verbeterd wordt. De gemeente speelt hierin een belangrijke en regisserende rol.
  • Alle initiatieven worden ondersteunt, die de jongeren helpen zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij.
  • De gemeente niet alleen aandacht heeft voor speelvoorzieningen voor kleine kinderen, maar dat ook aandacht besteedt wordt aan ruimte en geld voor voorzieningen voor de oudere jeugd.
  • Er voldoende ontmoetingsplaatsen voor de jeugd in onze gemeente zijn, echter deze kunnen en zullen alleen gerealiseerd en gehandhaafd worden in overleg met de jeugd.
  • In het woningaanbod rekening wordt gehouden met woonwensen van jongeren.
  • Er starterwoningen komen met eventueel daaraan gekoppeld een starterlening.
  •  Jongeren meer actief en projectmatig betrokken worden bij gemeentelijke besluitvorming.