03 – Natuur & Landschap

Het landschap, de beeldkwaliteit en de natuur van Bellingwedde zijn bepalend en verdienen bescherming.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • De beeldbepalende beplanting qua onderhoud de nodige aandacht behoeft. Vroegtijdige verjonging van het bomenbestand moet de beeldvorming van het landschap verder doen verbeteren.
  • Kruidengroei een grote rol speelt bij de ontwikkeling van het faunabestand. Ecologisch bermonderhoud vinden we dan ook zeer belangrijk.
  • Er overlegd zal worden met de landbouwers om randen langs akkers in te zaaien met kruiden en/of wilde bloemen en dat wij op gemeentelijke percelen het voorbeeld gaan geven.

Deze randen worden niet bemest, niet bereden en niet bespoten.

  • Er regelmatig overleg is tussen de gemeente en IVN.