01 – Openbare orde en veiligheid

De PvdA zet de komende periode in op het grote belang van preventie. Opvoedingsondersteuning is cruciaal daar waar ouders tekortschieten. De PvdA wil maatregelen nemen tegen mensen die voor woonoverlast zorgen.

De PvdA vindt dat daarvoor nodig is dat:

 

  • Overtreders moeten worden aangepakt.
  • We er met meer agenten op straat niet zijn. De buurtagenten moeten bekend zijn met en bij de inwoners van de buurt.
  • Wangedrag en criminaliteit onder jongeren moet worden bestreden en voorkomen met een sluitende aanpak. Dat betekent een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking tussen scholen, bureaus jeugdzorg, reclassering, politie en justitie in de buurt.
  • Probleemgezinnen in kaart worden gebracht, zodat er voor hen een gerichte aanpak wordt gemaakt. Als gemeente moeten we beter gaan samenwerken met politie, justitie, scholen, bureaus jeugdzorg en reclassering.
  • De gemeenteraad periodiek om de tafel gaat met de politie. Politiezaken zijn niet alleen een onderwerp van de burgemeester.
  • De overlast, die door een kleine groep van buurtbewoners wordt veroorzaakt, een halt wordt toegeroepen door middel van een gezamenlijk optreden van verhuurders, politie, welzijnsinstellingen en de gemeente.

Een ‘screening’ van huurders voorkomt dat mensen, die overlast veroorzaken, terecht komen in wijken waar al veel problemen zijn. Het screenen gebeurt onder andere door middel van een persoonlijk intake gesprek met de huurder. Wij bepleiten een goede samenwerking tussen verhuurder, politie en sociale dienst