3 juli 2014

Openbare verlichting

Op initiatief van de PvdA Bellingwedde wordt de haalbaarheid voor aanbrengen van openbare verlichting aan de doorgaande fietsroutes voor schoolgaande kinderen tussen Bellingwolde en Blijham alsmede tussen Wedde, Wedderbergen en Wedderveen nader onderzocht

Tijdens de algemene beschouwingen van 3 juli 2014 heeft de PvdA Bellingwedde het College om aandacht gevraagd voor het aanbrengen van openbare verlichting tussen Bellingwolde en Blijham en vanaf Wedde door de Wedderbergen naar Wedderveer, zodat onze schoolgaande kinderen een veilige doorgang vanaf hun woning naar school hebben.

“Deze wens staat hoog op ons lijstje. Veel schoolgaande kinderen maken gebruik van de parallelweg tussen Bellingwolde en Blijham, alsmede van het fietspad tussen Wedde door de Wedderbergen naar Wedderveer. Wij willen door het aanbrengen van energiezuinige openbare verlichting een zo veilig mogelijke doorgang voor onze jeugd naar school”, aldus Stienus Melis.

Als PvdA hebben wij er voor gekozen om deze wens kenbaar te maken tijdens de algemene beschouwingen. Het College heeft toegezegd dit nader te onderzoeken.